Auto Like Fanpage 2018 - Auto Comment - Auto Share - Auto Like


 

Chia sẽ các trang tăng like hiệu quả hiện nay.
(Yêu cầu nick ảo (50 bạn), một số web không cần )


►  4 Website Auto Like Fanpage:  https://bit.ly/likefangape

►  8 Website Auto Like,Comment,Share:  https://bit.ly/autolikemix

 

[ Dùng Tài khoản FB (Ảo/Facebook Fake) để lấy Token, rồi Token đó đăng nhập các trang còn lại]

Có nhiều các đăng nhập nhưng tất cả đều dựa vào Token:

— Ví dụ token :


► Thì đây chính là Token dùng để đăng nhập (Tránh để lộ Token của tài mình)
— Sử dụng 2 đoạn token trên để đăng nhập vào các trang hack, auto like ... ( Lưu token này có đầy đủ quyền để hoạt động trên fb, (nên dùng nick ảo)

 __________________________________________________

— CÁCH GET LINK 
31034045_1671830656241391_2005081205_n